شماره هفتم فصلنامه گوهرسیرجان منتشر شد

شماره هفتم فصلنامه گوهرسیرجان منتشر شد

شماره هفتم فصلنامه گوهرسیرجان منتشر شد

شماره هفت فصلنامه گوهرسیرجان، بهار سال ۹۹ منتشر شد؛ در سرمقاله این شماره، نوشته است: پس از یک دهه رشد و توسعه بی‌وقفه، مدیران شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر رویایی دیگر در سر دارند و می‌خواهند هدفی عالی‌تر را دنبال کنند: قرار گرفتن در بین پنجاه شرکت بزرگ معدنی دنیا. رسیدن به چشم‌انداز گل‌گهر ۲۰۲۰ به شعار «رویش باورها در دل کویر» جامه عمل پوشاند و ناظران اکنون شاهد رویش باوری دیگر در مقیاس جهانی هستند. در این مطلب به استراتژی‌های توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و ساختارهای ذهنی مدیران ارشد آن اشاره می‌شود تا درآمدی به سایر مطالب این بخش باشد که در آن استراتژی‌های توسعه برخی شرکت‌های بزرگ دنیا بررسی شده است.